نمایش 1 - 1 از 1
توسط بسیج رسانه همدان صورت گرفت: در هفته خبرنگار بسیج رسانه با برگزاری مراسمی از خبرنگاران انقلابی و بسیجی تجلیل به عمل آورد
05/19/1397 - 10:48
اشتراک در رسانه+ خبرنگار+  بسیجی