نمایش 1 - 9 از 9
یک کارشناس مسائل بین‌المللی عنوان کرد: یک کارشناس مسائل بین‌المللی در خصوص بدعهدی آمریکا و اقدام کره شمالی می‌گوید: به نظر می‌رسد بدعهدی آمریکا در برجام عامل شتاب‌دهنده اقدام کره شمالی عمل کرده و نکته دیگر در این ماجرا تهدیدات نظامی آمریکا است که آیا آنان این تهدیدات را علیه کره شمالی عملی خواهند کرد؟
06/13/1396 - 09:41
یادداشت/رحیمی‌روشن یک کارشناس مسائل سیاسی میگوید: به نظر می‌رسد که گروه تروریستی داعش به پایان کار خود نزدیک می‌شود و این گروه هم در سوریه و هم در عراق در سراشیبی سقوط قرارگرفته و گمان نمی‌رود برای سقوط آن زمان زیادی موردنیاز باشد؛ نکته مهم این است که پایان کار داعش، آغاز روند بحرانی دیگر در کل منطقه خواهد بود.
05/28/1396 - 13:47
رحیمی روشن : عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و دکترای علوم سیاسی گفت: کیفیت مجلس ما پایین آمده است و هر دوره هم که می آید کیفیت پایین تر می آید، طیفی از نمایندگان شأنیت نمایندگی را نگه نمی دارند.
05/15/1396 - 15:52
استاد علوم سیاسی دانشگاه بوعلی نوشت: علوم انسانی برآیند باور ها واعتقادات انسانها است اگر انسانها تابع مکاتب مختلف اند طبیعی ای ست که رفتار متفاوتی خواهند داشت پس چه اشکال دارد آموزش های آنان نیز باهم تفاوت داشته باشد.
05/01/1396 - 22:08
بخش دوم میزگرد اختصاصی نافع/ پایگاه خبری_تحلیلی نافع در میزگردی اختصاصی با یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و دکترای علوم سیاسی و همچنین مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تبیین هر چه بهتر زوایای مختلف سند 2030 پرداخته است.
04/19/1396 - 08:24
در میزگرد اختصاصی نافع مطرح شد: پایگاه خبری_تحلیلی نافع در میزگردی اختصاصی با حضور یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به تبیین هر چه بهتر زوایای مختلف سند 2030 پرداخته است.
04/17/1396 - 02:17
در گفت گو با رحیمی روشن مطرح شد دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در رابطه مفت فروشی نفت به ترکیه و پیوند آن با قرارداد کرسنت اظهار داشت: دولت محترم باید شفاف سازی بکند که چرا گاز را مجانی به ترکیه می دهد و اصلا چرا در کرسنت ایران محکوم شده است.
03/13/1396 - 08:35
دکتر حسن رحیمی‌روشن سپرده های قرض الحسنه در جایی غیر از مسیر اصلی آن صرف شده و دست مایه خوشگذارانی برخی مدیران قرار گرفته و این، مصداق روشن خیانت در امانت است.
05/20/1395 - 15:07
دکتر حسن رحیمی روشن مشکل برجام خیلی زودتر از آن که پیش بینی می شد نمایان شده و دولت در برابر این مشکلی که با خوش‌بینی بی‌جهت به غرب ایجاد کرده، هیچ حرفی برای دفاع از خود ندارد.
01/31/1395 - 12:54
اشتراک در رحیمی روشن