نمایش 1 - 4 از 4
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان از مشارکت ۶۳ هزار و ۵۹۱ رای اولی در استان همدان خبر داد.
11/25/1398 - 10:29
جمهوری اسلامی، آری ثمره مبارزات اسلامي مردم در 12 فروردین58 تثبیت شد؛ انقلاب اسلامی ایران یک حرکت خود جوش مردمی بود که با رهبری مدبرانه امام خمینی(ره) به سرمنزل مقصود رسید و برکات و ثمرات گسترده‌ای برای ایران و ایرانیان داشت که برگزاری همه‌پرسی 12فروردین سال 1357 نیز که منجر به انتخاب آزاد مردم شد از اولین برکات این حکومت اسلامی بود.
01/12/1398 - 11:57
۱۲ فروردین ، روز جمهوری اسلامی ؛ روز دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ ساختار جدید سیاسی اجتماعی بر مبنای آرای اکثریت %۹۸/۲ تثبیت و نظام جمهوری اسلامی رسماً به تایید ملت مسلمان ایران رسید.
01/11/1394 - 09:09
با رای مجلس؛ وزیر علوم با 145 رای موافق و 110 رای مخالف از کسوت وزارت علوم برکنار شد و از این وزارت خانه رفت.
05/29/1393 - 17:38
اشتراک در رای