نمایش 1 - 3 از 3
دستگاه پاپ کورن خلاقانه و جالب این دستگاه پاپ کورن با تمام دستگاه های دیگری که ذرت بوداده درست می کنند متفاوت است. این دستگاه اختراع Jolene Carlier است و نسبت به دیگر هم نوعانش بسیار جالب تر و کاربردی تر است.
11/27/1393 - 08:23
آغاز مبارزه بیولوژیکی با آفت مزارع ذرت نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: مبارزه بیولوژیکی با آفت 3 هزار هکتار از مزارع ذرت در نهاوند آغاز شد.
05/20/1393 - 09:57
پیش بینی برداشت ۶۹ هزار تنی ذرت از مزارع نهاوند مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: پیش بینی می شود امسال 69 هزار تن ذرت به وسیله 40 دستگاه کمباین از مزارع نهاوند برداشت شود.
04/16/1393 - 12:16
اشتراک در ذرت