نمایش 1 - 2 از 2
شعر و هنر دینی در پیروزی انقلاب نقش مؤثری ایفا کرد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان: هنر و فرهنگ دینی در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش بنیادین داشت و تمام فعالیت‌های حوزه هنر و ادب و فرهنگ، رنگ انقلابی و دینی به خود گرفت.
11/18/1393 - 13:54
مبلغان، سبک زندگی دینی را به شکل کاربردی جریان سازی کنند در گفتگو با نافع مطرح شد: سرپرست تبلیغات اسلامی همدان گفت: سبک زندگی دینی و اسلامی باید به شکل کاربردی در جامعه امروز به جریان درآید و در این بین نقش روحانیان و مبلغان بسیار ضروری است.
09/16/1393 - 10:16
اشتراک در دینی