نمایش 1 - 2 از 2
به بهانه 14 مهر روز ملی دامپزشکی 14 مهر در تقویم جمهوری اسلامی ایران با عنوان "روز دامپزشکی" معرفی شده است؛ روزی که پیشینه آن به ایران باستان باز می‌گردد.
07/14/1394 - 08:25
شهروندان از محصولات پاستوریزه استفاده کنند مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: به شهروندان توصیه می کنیم که از محصولات لبنی پاستوریزه استفاده کنند چرا که از نظر سلامتی مفید هستند و همچنین شیوع بیماری تب‌مالت در آن‌ها وجود ندارد.
05/09/1393 - 09:57
اشتراک در دامپزشکی