نمایش 91 - 92 از 92
به غزه برو ای داعشی!! چرا به تو شک نکنیم ای داعشی؟ چرا شک نکنیم در حالی که تو و اسلاف تو از روزی که سلاح به دست گرفته اید حتی یک تیر هم به سوی آمریکا و صهیونیست های مسلمان کُش شلیک نکرده اید!
05/02/1393 - 17:08
 داعش نمونه بارز اسلام آمریکایی است امام جماعت مسجد شهر قهاوند گفت: گروه تروریستی داعش نمونه بارز اسلام آمریکایی است.
04/19/1393 - 10:51

صفحه‌ها

اشتراک در داعش