نمایش 1 - 2 از 2
مسولین استان و نمایندگان مجلس طی دفعات مکرر بر لزوم توجه به صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی استان تاکید کرده اند اما از تاکید تا عملیاتی شدن یک شعار فرسنگها فاصله است.
02/01/1397 - 09:07
پیام معنادار؛ حلقه مفقوده در تئاتر کودک و نوجوان معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان گفت: تنها بعد سرگرمی در تئاتر کودک و نوجوان کافی نیست، تئاتر کودک بدون معنا و پیام بیهوده و لغو است.
07/07/1393 - 13:46
اشتراک در حلقه مفقوده