نمایش 1 - 1 از 1
پیام معنادار؛ حلقه مفقوده در تئاتر کودک و نوجوان معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان گفت: تنها بعد سرگرمی در تئاتر کودک و نوجوان کافی نیست، تئاتر کودک بدون معنا و پیام بیهوده و لغو است.
07/07/1393 - 13:46
اشتراک در حلقه مفقوده