نمایش 1 - 1 از 1
مشاور عالی فدراسیون ورزش های همگانی کشور گفت: حذف خودور از جوایز همایش های پیاده روی درست نبود و معتقدم عامل انگیزه در بین شرکت کنندگان محسوب می شد.
05/07/1394 - 12:30
اشتراک در حذف خودرو