نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان: فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان گفت: امروز آمریکا با به کارگیری ترکیبی از جنگ اقتصادی و جنگ نرم به دنبال مسموم‌سازی فضای معنویت در کشور و تهی شدن قدرت نرم انقلاب است.
07/02/1397 - 16:17
اشتراک در جنگ اقتصادی و جنگ نرم ، سیاهوشی ، آمریکا ،