نمایش 1 - 1 از 1
کلاهبرداران اینترنتی به بهانه جمع آوری فطریه درهمدان رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان هشدار داد : مومنان روزه دار مراقب کلاهبرداری اینترنتی به بهانه جمع آوری فطریه باشند.
05/06/1393 - 12:34
اشتراک در جمع آوری فطریه