نمایش 1 - 1 از 1
رضا بلالی، رسما شهردار کبودراهنگ شد تودیع و معارفه/ در جلسه شورای اداری شهرستان كبودراهنگ رضا بلالی به عنوان شهردار کبودراهنگ معارفه و شیری توديع شد.
11/08/1393 - 10:03
اشتراک در تودیع و معارفه