نمایش 1 - 2 از 2
نماینده مردم همدان وفامنین در مجلس شورای اسلامی: نماینده مردم همدان وفامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: بیان این مطلب که نیکبخت طی این مدت برای استان همدان دلسوزی کرد به این معنی نیست که نقد نداریم؛ نیکبخت مدیر کاربلد و با تمام مسئولان مرتبط بود.
08/29/1397 - 15:51
رضا بلالی، رسما شهردار کبودراهنگ شد تودیع و معارفه/ در جلسه شورای اداری شهرستان كبودراهنگ رضا بلالی به عنوان شهردار کبودراهنگ معارفه و شیری توديع شد.
11/08/1393 - 10:03
اشتراک در تودیع و معارفه