نمایش 1 - 2 از 2
حجت‌الاسلام تراشیون ۱۴ شاخصه تربیتی مهم برای تربیت انسان‌های ماندگار را ترسیم کرد و توجه به آنها را مایه رشد فرد و جامعه خواند.
10/30/1398 - 18:36
 تربیت غیرمستقیم موجب هدایت زندانیان می‌شود امام جمعه موقت همدان: مردم را با غیر زبان خود دعوت به حق کنید چرا که تربیت غیرمستقیم، اثرات فراوانی داشته و موجب هدایت انسان‌ها می‌شود.
09/16/1393 - 12:29
اشتراک در تربیت