نمایش 1 - 4 از 4
همزمان با روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان همدان از برپایی پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی در محل فعلی نمایشگاه‌های بین‌المللی در این استان خبر داد.
05/28/1396 - 23:13
معاون مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بخش سوانح و سوختگی بیمارستان بعثت همدان با ظرفیت ۵۰ تخت همزمان با هفته سلامت سال آینده افتتاح می‌شود.
10/20/1395 - 15:20
	خرید 165 میلیون تومان تجهیزات پزشکی برای تنها بیمارستان تویسرکان مدیر شبکه بهداشت و درمان تویسرکان از خرید پنج دستگاه پزشکی به ارزش 165 میلیون تومان برای تنها بیمارستان تویسرکان خبر داد.
04/22/1394 - 13:41
فضای آموزشی تویسرکان مناسب دانش آموزان نیست مدیرکل سازمان نوسازی مدارس استان همدان گفت: فضای های آموزشی تویسرکان به ویژه در برخی مدارس آن طور که باید مناسب تحصیل دانش‌آموزان نیست.
05/24/1393 - 23:49
اشتراک در تجهیزات