نمایش 1 - 2 از 2
رییس اداره حفاظت محیط زیست کبودراهنگ گفت: 10 قطعه از هزار اردک سرسبزی که مهمان تالاب شیرین سو بودند به سمت سیبری مهاجرت نکردند و در این تالاب ماندگار شدند.
04/01/1394 - 08:46
 چنگر نوک سرخ در سد اکباتان رها شد سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: یک قطعه چنگر نوک سرخ نر بعد از تیمار صبح امروز شنبه در منطقه شکار ممنوع سد اکباتان رها شدند.
08/17/1393 - 21:28
اشتراک در تالاب شیرین سو