نمایش 1 - 3 از 3
مسؤول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالحسین(ع) خبر داد: مسؤول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: فراخوان مقاله‌نویسی با موضوع خصوصیت دانش‌آموز انقلابی و مدرسه انقلابی در ایام هفته نوجوان و بسیج دانش‌آموزی برگزار می‌شود.
08/07/1396 - 11:35
اجرای طرح هجرت 10روزه دانش آموزی در کبودراهنگ مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه کبودراهنگ خبر داد: سرگزد علیرضا نوروزی گفت:طرح هجرت 10روزه دانش آموزی با حضور 100دانش آموز در سه حوزه دانش آموزی اجرا خواهد شد.
04/24/1396 - 15:01
بسیج جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور: جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور گفت: 48 درصد دانش‌آموزان کشور عضو بسیج دانش‌آموزی هستند که در 105 هزار دفتر بسیج در سطح کشور فعالیت می کنند.
05/12/1394 - 22:37
اشتراک در بسیج دانش آموزی