نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم با اشاره به عملکرد خنثی و ضعیف فراکسیون امید در مجلس دهم گفت:عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم به حدی نبود که بتواند وزنه و اعتباری برای این مجموعه کسب کند.
09/14/1396 - 08:15
اشتراک در انفعال