نمایش 1 - 2 از 2
مدیرعامل باشگاه پاس گفت: پاس تمام شدنی نیست و منحل نمی‌شود.
01/29/1397 - 12:49
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم با اشاره به عملکرد خنثی و ضعیف فراکسیون امید در مجلس دهم گفت:عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم به حدی نبود که بتواند وزنه و اعتباری برای این مجموعه کسب کند.
09/14/1396 - 08:15
اشتراک در انحلال