نمایش 1 - 4 از 4
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر محمدحسن مرادی را به عنوان رئیس پارک علم و فناوری همدان منصوب کرد.
03/21/1398 - 13:11
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر رشید حیدری مقدم را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب و از خدمات دکتر موسوی بهار در طول دوران تصدی ریاست این دانشگاه تقدیر کرد.
03/12/1398 - 07:14
مدیر جدید حوزه علمیه نهاوند معرفی شد مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید حوزه علمیه نهاوند برگزار شد.
06/27/1393 - 11:52
 زنده باد مخالف مرده من عزل ناگهانی رییس پیام نور استان بهمن‌ماه سال گذشته بود كه از توديع و معارفه رياست دانشگاه پيام نور خبردار شديم. آقاي دكتر محمد ظاهري از طرف رياست عالي دانشگاه پيام ...
06/27/1393 - 10:08
اشتراک در انتصاب