نمایش 1 - 3 از 3
دعوت از کشتی گیر همدانی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا کشتی گیر همدانی برای شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به اردوی تیم ملی دعوت شد.
03/10/1394 - 12:36
دعوت از دونده های همدانی به اردوی تیم ملی رئیس هیات دو ومیدانی استان همدان گفت: دونده های همدانی به اردوی آماده سازی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شدند.
02/16/1394 - 08:07
دونده نهاوندی به اردوی تیم ملی دعوت شد رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: محمد خزایی دونده نهاوندی به اردوی تیم ملی دوصحرانوردی دعوت شد.
11/25/1393 - 11:54
اشتراک در اردوی تیم ملی