وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 12 آبان 1398 ساعت 21:06   |   کد مطلب: 3024
چرا مرگ بر امریکا می گوییم
در پاسخ پرسش فوق، به بررسی شعار مرگ بر آمریکا می پردازیم. شعار فوق، یکی از شعارهای اساسی ملت مسلمان ایران و بسیاری از ملت هایی است که مورد ظلم و ستم این کشور قرار گرفته اند. پیرامون مفهوم اصلی، اهداف شعاردهندگان و پشتوانة عقلی و شرعی آن،

به گزارش نافع، دشمنی آمریکا در کلام مقام معظم رهبری:
حالا دولت جدید آمریکا میگوید ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم،میگویند ما به سمت ایران دست دراز کردیم.خوب،این چه جور دستی است؟اگر دستی دراز شده باشد که یک دستکش مخمل روی آن باشد،اما زیرش یک دست چدنی باشد،این هیچ معنای خوبی ندارد.عید را به ملت ایران تبریک میگویند،اما در همان تبریک،ملت ایران را به طرفداری از تروریسم،دنبال صلاح هسته ای رفتن و از این قبیل چیز ها متهم می کنند؟! اول فروردین 1388

1 منظور از آمریکا در شعار «مرگ بر آمریکا» که شعاری رایج در ایران و برخی احزاب و گروه های سیاسی- مذهبی در برخی کشورهای دنیاست، به هیچ وجه، مردم آمریکا نیست که زیر زنجیرهای امپراتوری خبری و رسانه های استکباری و شعارهای دروغین آن، بی خبر از ظلم و جنایات دولت مردان خود در جهان بوده، تاب برآوردن فریادی را ندارند؛ بلکه منظور از آمریکا ، نظام سیاسی و سیاست هایی است که از سوی حکومت و دولت آمریکا، در دنیا اعمال می شود؛ دولتی که روح استکباری و خوی فرعونی آن بر کشورهای بسیاری سایه انداخته است . البته روح استکباری آمریکا، تنها در کالبد دولت و حکومت آمریکا دمیده نشده است ، بلکه بسیاری از مؤسسات اقتصادی ، شبکه های مخفی و آشکار سیاسی ، مراکز فرهنگی، پژوهشی ، خصوصی و بین المللی، حتی با عنوان خیریه و بخش عمده ای از مطبوعات و رسانه های جهانی ، با روح استکباری آمریکا، به منظور پیش برد اندیشه و ارادة آن، در کار و حرکت هستند. بنا براین، در شعار مرگ بر آمریکا، مردمی که در سیاست ها و ظلم های دولت خویش، نقش نداشته یا بی اطلاعند، مورد لعن و نفرین نمی باشند.
2. شعار مرگ بر آمریکا، شعاری برآمده از تجربه های بسیار مردم ایران، در طول سال های متمادی است که با تمام وجود، خوی استکباری آمریکا را تجربه کرده اند؛ نظیر راه اندازی کودتای 28 مرداد 1332ش. و حمایت از رژیم مستبد پهلوی و چپاول منابع اقتصادی، فرهنگی و انسانی کشورمان قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردم ما شاهد تهیه و تدارک انواع توطئه ها به منظور به شکست کشاندن این نهضت عظیم اسلامی بوده اند؛ مانند کودتای نوژه، راه اندازی و مداخله در جنگ تحمیلی، مسدود نمودن دارایی های ایران، تحریم های متنوع اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و کارشکنی و اخلال در روند سازندگی کشور و تلاش برای متوقف کردن پیشرفت های صلح آمیز هسته ای ایران و تروریسم خواندن ایران و نیز دخالت آشکار در حوادث داخلی ایران و حمایت های گسترده و آشکار از اغتشاش گران.
3. این شعار در واقع، یک هشدار و بیدارباش دائمی جهت آگاهی در مقابل توطئه های دائمی آمریکا، در قبال ملت مسلمان و آزادة ایران است؛ چنان که مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی می فرماید: «ما همة مشکلات را به گردن آمریکا نمی اندازیم. مشکلات ما از خودمان است؛ منتها دشمن از این مشکلات می خواهد حداکثر استفاده را کند؛ پدر کشور و ملت را در بیاورد. ما نمی گوییم اگر تورم هست، تقصیر آمریکاست؛ نه، اگر تورم هست، اگر کاهش قدرت خرید هست، اگر کمبود اشتغال هست، چه کسی گفته تقصیر آمریکاست؟ ما گردن آمریکا نمی اندازیم؛ این تقصیر خود ماست؛ تقصیر مسئولان است؛ اما اگر اسم آمریکا را می آوریم، اگر حرف آمریکا را می زنیم، می خواهیم بگوییم که گرگی کمین گرفته، پشت خم کرده که به شما حمله کند؛ از این غافل نباشید. به مسئولان می گوییم ضعف ها را برطرف کنید، به شما می گوییم که متوجه این دشمن باشید؛ تا به شما حمله نکند...».1 بر این اساس، دو چیز تداوم این شعار را رقم زده است ؛ نخست روح ظلم ستیزی مردم ایران که نیروی ایجاد انقلابی عظیم را داشتند و دیگر رسوایی آمریکا در این که نشان داد مظهر بیداد و فرعونیت است و از هیچ تجاوز و جنایت و خیانتی برای شکستن عمود خیمة استقلال و به قفس در آوردن آزادی این ملت ، فروگذار نمی کند. این دو عامل ، همچون دو بال پر توان ، شعار «مرگ بر آمریکا» را در سپهر شعور تاریخی مردم ایران به اوج رسانید.
4. شعار مرگ بر آمریکا و اعلام تنفر از کفار و مستکبران، دارای مبانی عقیدتی و دینی است و در فرهنگ و ادبیات اسلامی، موارد متعددی یافت می شود که خداوند و بزرگان دین، مشرکان، ظالمان و مستکبران و... را لعن و نفرین کرده اند و برای آنها آرزوی مرگ کرده اند؛ مانند آیات زیر:
الف) «ان الذین یؤذون اللّه و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره».2
ب) «قتل اصحاب الاخدود؛ مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال آتش».3
ج) «قتل الانسان ما اکفره؛ مرگ بر انسان؛ چه قدر کافر و ناسپاس است».4
همچنین یکی از وظایف و واجبات، «تبری» و بی زاری از دشمنان اسلام می باشد و این بیزاری، در زبان و عمل ظهور می یابد. بنابراین، صحت اصل شعار مرگ و برائت از دشمنان الهی، روشن شد. آیا آمریکا مشمول این شعار می باشد؟ با در نظر گرفتن ابعاد توطئه و جنایت آمریکا برضد مردم ایران و سایر ملت های مظلوم جهان و خصومت و دشمنی آشکار آن با دین اسلام، شکی باقی نمی ماند که آمریکا مصداق مسلم شرک، کفر، عصیان و استکبار در زمین می باشد و مسلمانان، نه تنها موظف به بیان این انزجار می باشند، بلکه وظیفه دارند در عمل نیز با آن مبارزه نمایند؛ تا هرگونه سیطره و سلطة این استکبار بر مسلمانان برداشته شود.
قرآن کریم می فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» و اعلام شعار مرگ بر آمریکا، به معنای نپذیرفتن و زیر بار سلطة نامشروع آمریکای تمامیت طلب نرفتن و به معنای برائت از آن می باشد؛ همان گونه که خداوند و رسولش نیز از مشرکین برائت می جویند؛ «ان الله بری ء من المشرکین و رسوله».5 بنابراین برای حفظ عزت و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود و حفظ منافع و مصالح جامعه و انقلاب اسلامی، تا زمانی که آمریکا دست از این خوی سلطه طلبی و فساد در زمین برنداشته و مسئولین نظام مقدس اسلامی هم مصلحت بدانند، این شعار ادامه خواهد داشت.
5. با توجه به ماهیت استکباری آمریکا در قبال ایران و جهان، شعار «مرگ بر آمریکا»، دارای آثار حیات بخشی در داخل و در سطح جهانی است. این شعار، ندای حقی است که بر سنت و کلام حق استوار است . در این فریاد پاک و متعالی، دست کم دو وجه مثبت دیگر و دو فایده حیاتی می توان یافت؛ نخست وجه سیاسی و بین المللی آن است، یعنی صلابت «مرگ بر آمریکا»، بیان حق و فریاد مظلومیت است و پلیدی ظالم را آشکار و رسوا می سازد و جسارت در برابر ظلم غالب را در میان مردم جهان، پدید می آورد و ظالم را ذلیل و پریشان می کند و امروزه شاهد هستیم که این شعار در بسیاری از کشورها تکرار می شود.
فایدة دیگر، اثر روان شناختی این شعار است که اظهار تنفر از ظالم ، ترحم بر مظلوم را در دل تقویت می کند و انسان را از تمایل به ظلم و ظالم باز می دارد و این امر، موجب صفا و صداقت دل و جان می گردد؛ امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت به امام حسن و امام حسینعلیهما السلام فرمود: «دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید».6 اگر امروزه شرایط اجرای حکم جهاد با مستکبران فراهم نیست، لازم است که شهادت طلبانه، فریاد مرگ بر آمریکا را بلند و رسا فریاد زنیم و قدمی عقب نگذاریم ؛ به امید روزی که جهانی بیدار و شجاع، دیو ظلم و ظلمت را از پای در آورد و دولت فرخندة یار فرا رسد.
پس چون این شعار اکنون در راستای منافع ملی و حفظ حیثیت ملی و اعتقادی و انسانی ماست، بر آن تأکید می کنیم؛ ولی لازم است بکوشیم که مخالفت با استکبار آمریکا، در حد شعار و سیاست باقی نماند؛ بلکه با تلاش های علمی ، فعالیت های اقتصادی و تقویت ابعاد اعتقادی ، فرهنگی و... مبارزه ای همه جانبه انجام دهیم و از سطحی شدن پرهیز کنیم و همان طور که نباید از سایر ابعاد مبارزه و مقاومت و جهاد، غافل شد، نباید از بعد سیاسی هم غافل شد؛ زیرا کشوری مثل ژاپن با توفیقات اقتصادی و تکنولوژیک ، در زمینه های سیاسی ، در بند استکبار آمریکاست .
6. در کنار مبارزة همه جانبه با اهداف و توطئه های آمریکا در قبال کشورمان و جهان بشریت، یکی از وظایف دینی و انقلابی ما، تلاش برای هدایت و بیداری مظلومان و ملت هایی است که زیر سلطة تبلیغات سهمگین استکبار جهانی، در جهل و بی خبری گرفتارند که شامل ملت آمریکا نیز می شود. از این رو، رویکرد نظام اسلامی در قبال چنین ملت هایی، مبتنی بر تبلیغ آموزه های حیات بخش اسلامی و تلاش برای افشای ماهیت شوم دولت مردان این گونه کشورهاست و این کار با اعزام مبلغ، گسترش شبکه های برون مرزی صدا و سیما، سایت های اینترنتی، جذب طلبه و دانشجو، برگزاری همایش های بین الملی و دعوت از روشنفکران و نخبگان این کشورها و...، صورت می گیرد.
پرواز شماره 655 ایرباس A300 ایران با 290 مسافر که 66 نفر از آنها کودک بودند، ساعت 10:22 دقیقه 12 تیرماه 67 با موشک استاندارد2 ناو وینسنس آمریکا منفجر شد و ناخدا ویل راجرز به خاطر کشتن 290 مسافر بی گناه این هواپیما، مدال افتخار گرفت.
آمریکایی ها برای کشتن ایرانی ها، مدال افتخار می گیرند و این رسم انسانهای لیبرال سرمایه داری است که اولین اصل مانیفست وجودیشان این است که انسان موجودی صرفا اقتصادی است. و این موجودات اقتصادی، همه چیز را با چرتکه سرمایه داری و منفعت طلبی خودشان محاسبه می کنند.
حادثه تلخ 12 تیرماه 67 عاملی شد تا با جمع بندی مختصری از دخالتهای آمریکا در ایران، یکبار دیگر بر شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، صحه بگذاریم و ثابت کنیم که این شعار از سر زیاده خواهی یا احساست نیست بلکه پشتوانه عظیم عقلی و منطقی و تاریخی دارد.
شعار مرگ بر آمریکا امروز به شعوری تبدیل شده است که مرزها در نوردیده و در مصر و تونس و یمن و لیبی و عربستان و آذربایجان و ... روز به روز عملی تر و نمایانتر می شود.
بخشی از دلایل اثبات حقانیت شعار مرگ بر آمریکا(دخالتهای آمریکا در ایران):

در سال 1830 میلادی که آمریکاییها نخستین گامهای غیررسمی برای ورود به ایران را برداشتند و در سال 1833 ساموئل بنجامین اولین مداخله گر رسمی آمریکا در ایران به عنوان کنسول اول آمریکا در ایران آغاز بکار کرد.
در سال 1322شمسی، کوردن هان-وزیرخارجه آمریکا- در نامه ای به روزولت، اهمیت ایران و منافع آمریکا در ایران را بیان نمود. و سرانجام با کودتای 28 مرداد 1332شمسی، آمریکا علنا وارد صحنه ایران شد تا بتواند سهم منافع ملی خود را آشکارا از ایران تامین نماید. بر اساس اسنادی که در سال 1379 منتشر شده از کودتای 28 مرداد 1332، چهره هایی مانند جان بروس لاک هارت(نماینده سازمان جاسوسی آمریکا)، کرمیت روزولت(رئیس اداره امنیت ملی آمریکا)، جان اچ لی ویت(رئیس بخش ایرانی)، جیمز ای دارلینگ، هندرسون(سفیر آمریکا در ایران) و راجرز گویران از عوامل اصلی کودتای 28 مرداد و تثبیت نظام دیکتاتوری پهلوی در ایران بودند. چپاول و غارتگری بی امان منافع و سرمایه های ملی ایران و مصادره آنها برای تامین منافع ملی آمریکا در طول دوران ننگین پهلوی برکسی پوشیده نیست. اما موضوع بحث ما دخالتهای آمریکا در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که گوشه هایی از آن در ذیل ارائه می شود:
1-قرار داد ناسیونالیسم ولیبرالیسم در مقابل اسلام و انقلاب و حمایت از لیبرالها و ملی گراها بلافاصله پس از پیروزی انقلاب
2-قطع روابط سیاسی با ایران در فروردین 1359 پس از اشغال لانه جاسوسی
3-تجاوز نظامی به خاک ایران در اردیبهشت 1359(واقعه طبس)
4-طراحی و سازماندهی کودتای نوژه در تیر ماه 1396
5-تحریک عراق به جنگ با ایران در شهریور 1359
6-حمایت سیاسی، حقوقی و تبلیغاتی از بنی صدر در خرداد ماه 1360
7-بکارگیری «خط مشی مهار»یا Containment علیه ایران
8-حمایت از تحرکات تجزیه طلبانه در کردستان، ترکمن صحرا، آذربایجان، خوزستان و سیستان و بلوچستان
9-سکوت در برابر موج عظیم اعمال تروریستی منافقین و گروههای مارکسیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از 30خرداد 1360به بعد
10-ارائه کمکهای وسیع مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و مستشاری به عراق در جریان جنگ تحمیلی و مجهز ساختن عراق به سلاح های شیمیایی و میکروبی
11-حمایت مستقیم از نفتکشهای عراق و سایر کشورهای عرب منطقه ازطریق ایجاد اسکورت نظامی برای آنها از سال 1364 الی 1367
12-ورود به جنگ با ایران به نفع عراق با حمله به سکوهای ایران در سال 1366
13-حمله به چند فروند از ناوگان دریایی ایران در سال 1366 و منهدم ساختن نیمی از توان دریایی ایران در اوج جنگ در سال 1366
14-ممانعت از دست یابی ایران به پیروزی های بزرگ در جنگ تحمیلی از طریق حمایت مستقیم از عراق و تصویب قطعنامه 598 در سال 1366
15- دخالت مستقیم در جنگ وحمایت از عراق برای باز پس گیری جزیره فاو در فروردین 1367
16-سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو وینسنس در تیر 1367
17- گنجاندن موضوع ایران در اجلاس سران هفت کشور صنعتی مرسوم به G7

18-اعمال فشار همه جانبه بر ایران برای پذیرش قطعنامه 598
19-مخالفت آشکار با پیروزی ایران در جنگ تحمیلی
20-تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران در دوره زمامداری جرج بوش
21-ممانعت از قرار داد احداث نیروگاه اتمی بوشهر میان ایران وآلمان
22-ممانعت از دستیابی ایران به غرامت های ناشی از جنگ تحمیلی
23-اعمال «سیاست مهار دوگانه» علیه ایران در سال 1372(Cintiamnent policy Dual)

24-تحریک امارات متحده عربی برای مطرح ساختن ادعاهای ارضی علیه جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس در سال 1372
25-طراحی«قانون داماتو»علیه ایران در مجلسین نمایندگان و سنا(کنگره) در سال 1372
26-مخالفت شدید با قرار داد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه در سال 1373
27-تصویب «طرح بنجامین گیلمن» و لغو قرار داد کونگو با ایران در اسفند 1373
28-مخالفت با عبور خطوط لوله نفت و گاز و راههای ترانزیت آسیای میانه ازایران و حمایت از خط باکو-جیحان و فشار بر ترکیه برای لغو قرار داد 20 میلیارد دلاری خرید گاز از ایران
29-صدور فرمان اجرایی به وسیله کلینتون علیه ایران با هدف افزایش دامنه تحریمها در اردیبهشت 1374
30-اعمال تحریم شرکتهای خارجی سرمایه گذاری در منابع انرژی در تیر 1375
31-فشار مستمر بر اتحادیه اروپا و ژاپن برای قطع روابط اقتصادی با ایران از سال1375
32-معرفی ایران به عنوان بزرگترین مانع روند صلح در خاورمیانه پس از کنفرانس های مادرید و اسلو بویژه در سال 1375
33-بهره برداری گسترده از رای دادگاه میکونوس برای تخریب روابط اتحادیه اروپا با ایران در فروردین 1376
34- معرفی ایران به عنوان مجری انفجار بوئنوس در آرژانتین
35- معرفی ایران به عنوان طراح انفجار مرکز تجارت جهانی در نیویورک و انفجار هواپیما هواپیما بر فراز لاکربی
36-قطع نفوذ ایران در افغانستان با حمایت از «طالبان» و حاکم ساختن آنها بر مقدرات مردم افغانستان و ایجاد یک کانون مهم برای تولید و صدور مواد مخدر
37-ایجاد تحرکات وسیع برای تخریب روابط پاکستان با ایران
38-تهدید ایران به حمله نظامی با مستمسک قرار دادن دخالت ایران در انفجار ظهران در سال 1376
39- تصویب بودجه در کنگره آمریکا برای سرنگونی کردن جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1377
40-تصویب تاسیس یک رادیو به زبان فارسی علیه ایران به نام «رادیو آزادی» در کنگره آزادی در اردیبهشت 1377
41- قرار دادن نام ایران در فهرست کشورهای یاغی و حامی تروریسم
42-گنجاندن وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در دستور کار مجمع سازمان ملل در سال 1368
43-از سال 1368 تا کنون آمریکا همواره بانی قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بوده است
44-اعمال تحریم ارسال تکنولوژی های دو منظوره علیه ایران در اجلاس سران هفت کشور صنعتی اروپا
45-تصویب قانون مجازات صادر کنندگان فن آوری های موشکی و هسته ای به ایران در کنگره آمریکا در خرداد 1377
46-خارج ساختن ایران و شرکت های ایرانی از کنسرسیوم های کشف، استخراج و تولید نفت و گاز دریای مازندران
47-مخالفت با حضور ایران در «گروه مینسک» برای حل بحران قفقاز
48-مقابله جدی با هرگونه نفوذ ایران دربوسنی وهرزگوین علی رغم کمک های بی شائبه جمهوری اسلامی ایران به مردم مسلمان بالکان
49-ممانعت از اعطای وام توسط بانک های جهانی و کشورهای ثروتمند، به ایران
50-تخریب روابط ایران و ترکیه و ایران و آذربایجان
51-ممانعت از بسط روابط و گسترش نفوذ ایران در آسیای میانه و قفقاز
52-مخالفت شدید با آزمایش های موشکی ایران بویژه پس از پرتاب موشک شهاب 3 در تیر 1377
53-مخالفت با هرگونه اقدام حفاظتی جمهوری اسلامی ایران نظیر دستگیری اغتشاشگران، جاسوسان، عوامل ضد انقلاب، توقیف نشریات مخرب، محاکمه جاسوسان یهودی و اقدام کنندگان علیه امنیت ملی کشور
54-ترویج مستمر سکولاریسم و لائیسم در کشور برای تخریب فرهنگ اسلامی
55-ایجاد هماهنگی های ویژه و پدید آوردن بخش مخصوص میان سیا، موساد، یشن بت، اینتلیجن سرویس و سرویس اطلاعاتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور مقابله جدی با خرید کالاهای ویژه اقدام استراتژیک توسط جمهوری اسلامی ایران و همچنین تکنولوژی های دو منظوره
56-به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی ایران و برنامه ریزی حساب شده برای تاثیر بر افکار عمومی مردم ایران در جهت تطهیر موقعیت گذشته و حال آمریکا
57-ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان کلیه طیف های ضد انقلاب در خارج از کشور
58-ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان جریانهای مخالف قانون اساسی در داخل کشور
59-ایجاد ارتباط و به وجود آوردن نوعی وحدت استراتژیک میان ضد انقلاب داخل و خارج با مخالفین قانون اساسی
60-طراحی فروپاشی جمهوری اسلامی ایران به سبک فروپاشی شوروی
61-سرمایه گذاری برای ایجاد مطبوعات مجری طرح فروپاشی
62-نفوذ در مراکز دانشگاهی و میان اساتید از طریق شبکه جهانی روشنفکران
63-ایجاد هماهنگی میان روشنفکران سکولار با منورالفکرهای به اصطلاح مذهبی
64-برنامه ریزی برای تخریب شخصیت چهره های دلسوزکشور و نیروهای استقلال طلب و مخالف سلطه آمریکا
65-برنامه ریزی برای سوق دادن جامعه به سوی آنارشیسم وهرج ومرج طلبی
66- تلاش برای دامن زدن به اختلافهای داخلی و تبدیل اختلافات دیدگاهی به تخاصمات فرسایشی
67-برنامه ریزی برای حذف اسلامیت از جمهوریت و جدا کردن دین از سیاست و جایگزین کردن دنیا طلبی افراطی و غوغاسازی و جو شعاری بر فضای عمومی کشور
68- تخریب چهره ایران در بین سایر ملل
69- تمدید پی در پی تحریم های خارج از سازمان ملل بر ضد ایران
70- فشار بر سازمان ملل برای تصویب قطعنامه یا تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران
71- مخالفت اساسی با دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای
72- محاصره نظامی ایران از طریق اشغال عراق، افغانستان و استقرار پایگاههای نظامی در پاکستان، بحرین و آذربایجان
73- پشتیبانی بی شائبه از رژیم غاصب اسرائیل برای تهدید ایران
74- پشتیبانی تسلیحاتی و اطلاعاتی گروههای تروریستی مانند گروهک ریگی
75- پشتیبانی تسلیحاتی و اطلاعاتی از باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و اسلحه به ایران
76- جاسوسی از ایران از طریق تاسیس مراکز جاسوسی در کشورهای همسایه اشغال شده در مرزهای ایران
77- مقابله جدی در دستیابی به فن آوری پیشرفته فضایی در ایران
78-پشتبانی مالی، اطلاعاتی و رسانه ای گسترده از اغتشاشات سال 88
79- تلاش برای اجرای انقلاب های رنگین در ایران
80- ...
جای تردید نیست که گذشت زمان و آشکار شدن عملکردهای شیطانی پنهان آمریکا، دامنه دخالتهای آمریکا در ایران به مراتب گسترده تر از آن چیزی خواهد بود که بالا ذکر شده است.
پی نوشت:
1. از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان شهید بهشتی، 22/2/1382.
2. احزاب، آیة 57.
3. بروج، آیة 4.
4. عبس، آیة 17.
5. توبه، آیة 3.
6. نهج البلاغه، نامة 47.
7. مرگ بر آمریکا، آری یا نه، کانون اندیشه جوان.
انتهای پیام

 

دیدگاه شما