وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394 ساعت 20:53   |   کد مطلب: 16540
پس برسانند پیام غدیر را حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت.

به گزارش نافع،

دیدگاه شما