وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 19 شهريور 1394 ساعت 07:47   |   کد مطلب: 16369
مسابقات شطرنج اوپن ابن سینا در همدان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش نافع به نقل از همدان ورزش،

 

 

 

آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان
آیین اختتامیه مسابقات بینالمللی شطرنج اوپن ابن سینا در همدان

 

پایان پیام/م

دیدگاه شما