نمایش 1 - 3 از 3
مدیر جهاد کشاورزی ملایر از آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های این شهرستان خبر داد.
06/20/1398 - 07:42
پیش بینی برداشت 55هزار تن سیر درهمدان مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی: مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: پیش بینی می شود از دو هزار و 762 هکتار سطح زیر کشت این محصول، 12 هزار تن سیر تر و 43 هزار تن سیر خشک تولید شود.
04/31/1393 - 09:00
برداشت گونه های گیاهی کمیاب و در معرض انقراض در همدان ممنوع است معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت : بیرون آوردن ریشه و پیازچه گیاهان دارویی در معرض انقراض در این استان ممنوع است.
04/08/1393 - 20:05
اشتراک در برداشت