نمایش 1 - 3 از 3
برپایی ایستگاه­های نوروزی هم اندیشی دینی در مراکز تفریحی همدان همزمان با ایام نوروز انجام شد: مدیر گروه فرهنگی تبلیغی سراج همدان از برپایی ایستگاه­های هم اندیشی دینی همزمان با ایام فاطمیه و نوروز در مراکز تفریحی و گردشگری این استان خبر داد.
01/16/1394 - 11:35
یکی از نکات بامزه در این دیدار حضورتبلیغ شرکت اینترنت ایرانی دورزمین فوتبال بود. این شرکت هزینه تبلیغ در این بازی را پرداخت کرده بود و در کنار زمین حضور داشت . تبلیغی با شعار «اینترنت پرسرعت در ایران»
10/18/1393 - 09:30
ساخت 15 تابلوی بزرگ شهری به منظور اشاعه فرهنگ وقف در استان همدان مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان از ساخت 15 تابلوی بزرگ شهری به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ غنی وقف در استان همدان خبر داد.
04/08/1393 - 19:43
اشتراک در تبلیغ