وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 09:59   |   کد مطلب: 15702
همزمان با ورود 11 شهید گمنام به استان همدان، گروهی از جوانان به صورت خودجوش، اقدام به نوشتن متن‌هایی بر روی ماشین ها به صورت صلواتی کردند.

به گزارش نافع،

ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان
ماشین‌نویسی با رنگ و بوی شهدا در همدان

دیدگاه شما