نمایش 1 - 1 از 1
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز مسئله FATF برای نمایندگان مجلس، شفاف نیست چه برسد که آثار خود را بر بازار دلار بگذارد؛ سقوط قیمت دلار ارتباطی با این مسئله ندارد.
07/12/1397 - 16:05
اشتراک در FATF ، قیم دلار ، رنجبرزاده ، مجلس