نمایش 1 - 1 از 1
در نشست کتابخوان کتابخانه کوثر برگزاری نشست کتابخوان در کتابخانه کوثر از جمله برنامه‌های هفته کتاب بود که مسئول کتابخانه به عنوان یکی از شرکت‌ کنندگان در این نشست کتاب «به صحرا شدم عشق باریده بود» با موضوع پیاده‌روی اربعین را معرفی کرد.
08/28/1397 - 14:04
اشتراک در کتاب «به صحرا شدم عشق باریده بود»