نمایش 1 - 4 از 4
رئیس‌پلیس راه استان همدان از واژگونی دو اتوبوس ولوو در جاده‌های استان خبر داد.
11/05/1394 - 17:30
نشست زمین موجب فرورفتن چرخ‌های یک کامیون حامل بار ماسه در خیابان نیروی انتظامی نهاوند شد.
10/15/1394 - 17:07
با اجرای طرح منع تردد کامیون‌های قدیمی با اجرای طرح منع تردد کامیون‌های قدیمی طرح منع تردد کامیونهای بالای 40 سال سن، 3 هزار کامیوندار اسدآبادی را خانه نشین کرد.
09/20/1393 - 10:03
اشتراک در کامیون