نمایش 1 - 1 از 1
با اجرای طرح منع تردد کامیون‌های قدیمی با اجرای طرح منع تردد کامیون‌های قدیمی طرح منع تردد کامیونهای بالای 40 سال سن، 3 هزار کامیوندار اسدآبادی را خانه نشین کرد.
09/20/1393 - 10:03
اشتراک در کامیون