نمایش 1 - 1 از 1
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی: رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان همدان اظهار داشت: ۳۵ پرونده جرائم اقتصادی شامل زمین خواری، فرار مالیاتی و اخلال در نظام تولید به ارزش ۹۰ میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون در این استان تشکیل شده است.
07/20/1400 - 10:45
اشتراک در پلیس امنیت اقتصادی