نمایش 1 - 1 از 1
زیباترین وقف های سال 93 روزهایی را که پشت سر گذاشتیم در عرصه وقف و نیکوکاری در کشور اتفاق هایی افتاد و وقف هایی به ثبت رسید که نیات جالب دارند و شگفت انگیز و البته قابل بررسی و توجه بیشتر.
08/21/1393 - 08:45
اشتراک در وقف آمبولانس