نمایش 1 - 1 از 1
معاون وزیر ورزش و جوانان: معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد بدون منت گذاشتن بر دولت فعالند و در همه عرصه های کشور گام برمیدارند افزود: تشکل ها حتی در برخی شهرستانها باعث پایین آمدن آمار خودکشی شده اند.
03/29/1398 - 22:05
اشتراک در ورزش و جوانان همدان