نمایش 1 - 1 از 1
توهین به ایرانیان در قالب خاطرات وقیحانه خبرنگار گاردین از تهران بعد از فاش شدن جاسوسی‌های متعدد خبرنگاران غربی در ایران و جنجالی شدن برخی از آنان مانند پرونده جیسون رضائیان، اکنون کار به جایی کشیده است که خبرنگار گاردین در تهران، اقدام به هم‌جنس‌بازی کرده و خاطرات آن را به قبیح‌ترین شکل ممکن منتشر کرده است.
05/02/1394 - 21:01
اشتراک در همجنس بازی