نمایش 1 - 1 از 1
4 مهرماه برگزار می‌شود نایب رئیس جامعه هتلداران کشور از برگزاری نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران در چهارم مهرماه خبر داد.
07/03/1397 - 09:12
اشتراک در نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران ، شیروانی ،