نمایش 1 - 1 از 1
خیابان های اصلی منتهی به میدان امام پیاده راه می شود شهردار همدان گفت: به دنبال پیاده‌راه کردن خیابان های اصلی منتهی به میدان امام خمینی (ره)هستیم .
09/06/1393 - 22:10
اشتراک در میدان امام