نمایش 1 - 1 از 1
موگرینی و تهدید به دعوت از جلیلی برای توافق! پس از عدم مخالفت ایران با دعوت از اشتون، مشاوران و معاونین خانم موگرینی به ایران اعلام کرده‌اند، شما نباید با دعوت از اشتون موافقت کنید، آیا دوست دارید ما هم سعید جلیلی را برای مراسم پایانی به وین فرا بخوانیم؟
04/20/1394 - 08:59
اشتراک در موگرینی