نمایش 1 - 1 از 1
اقدام جهادی و فرهنگی اهدا سجاده و اعزام مبلغین موسسه امیر بیان به نقاط مختف شهرستان چند روزی است که شهرها و روستاهای شهرستانمان مهمانهایی ویژه دارد.
03/05/1394 - 09:45
اشتراک در موسسه امیربیان