نمایش 1 - 2 از 2
محرومیت های ورزشی در حاشیه شهر غوغا می کند؛ وقتی صحبت از ورزش در حاشیه شهر می شود روی کاغذ همه چیز خوب پیش می رود ولی وقتی پای عملیاتی کردن وعده ها به میان می اید کمتر مربی ورزشی است که بتواند در این مناطق کار کند .
01/27/1397 - 10:21
برگزاری دوره مربیگری درجه 2 و 3 تیراندازی در همدان رییس هیئت تیراندازی استان همدان از برگزاری دوره مربیگری درجه دو تیراندازی در همدان خبر داد و گفت: دوره درجه سه نیز در حال برگزاری است.
09/26/1393 - 10:46
اشتراک در مربیگری