نمایش 1 - 2 از 2
سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟» کار ناپسندیک معلم، دانش آموز تنکابونی را از ادامه تحصیل باز داشت
12/24/1393 - 10:39
اقامت 23 هزار و 129 نفر گردشگر در مدارس همدان مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت:از آغاز مرحله دوم سفرهای تابستانی همزمان با عید سعید فطر تاکنون 11 هزار و 968 مسافر در قالب سه هزار و 157 خانوار با مدت اقامت 23 هزار و 129 نفر روز در مدارس همدان پذیرش شدند.
05/09/1393 - 09:29
اشتراک در مدرس