نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه‌های زنجیره‌ای با شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی علیه زوار عراقی، بین دو کشور ایران و عراق تنش ایجاد می‌کنند، گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر با خاطیان برخورد شود تا اینگونه رسانه‌ها با ارزش‌های دینی دو ملت بازی نکنند.
07/03/1397 - 13:17
اشتراک در مجلس ، سالک ، رسانه های دروغ پرداز علیه زوار عراقی ، برخورد با خاطیان