نمایش 1 - 1 از 1
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی آن نماینده توسط مردم است.
07/19/1397 - 09:54
اشتراک در مجلس ، بهرام نیا ، شفافیت آرای نمایندگان ، شاخص ارزیابی