نمایش 1 - 1 از 1
تقاطع غیر همسطح در دست ساخت بعثت همدان ریزش کرد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: به علت بارندگی های شدید در روز تاسوعا در شهر همدان بخشی از تقاطع غیر همسطح در دست ساخت بعثت ریزش کرد.
08/14/1393 - 15:41
اشتراک در قطعی آب