نمایش 1 - 1 از 1
 مبلغ فطریه امسال برای هر نفر اعلام شد امام جمعه موقت تهران مبلغ فطریه امسال را از سوی مقام معظم رهبری برای هر نفر سه کیلوگرم گندم، به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان تا ۲۷۰۰ تومان اعلام کرد.
04/26/1394 - 16:28
اشتراک در فطریه