نمایش 1 - 2 از 2
رسم پارک نشینی و بوستان گردی شهروندان همدانی در این روزهای گرم تابستان در کنار بهره مندی گردشگران از این فضای دلنشین و سبز، با جولان رمال ها و فالگیرها به ناخوشی تبدیل شده است.
05/10/1398 - 07:27
زندگی خیلی ساده یک فالگیر/مجوز دکه ای کوچک هم از من دریغ می کنند شهرداری با هزار بهانه، مجوز یک دکه ای کوچک را از من دریغ کرد، دکه ای که می تواند محافظ خوبی برای سرمای سخت زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان باشد تا با فروش روزنامه و آدامس زندگی خود را بچرخانم.
04/31/1394 - 10:11
اشتراک در فالگیر