نمایش 1 - 2 از 2
از خانم‌های غیرمحجبه خواهش می‌شود در این محل توقف طولانی نکنند برای اینکه رزق و روزی ما اینجاست...باتشکر....شهر جبل عمان؛ کشور عمان
04/19/1397 - 10:54
مذاکرات هسته‌ای در عمان به بن‌بست می‌رسد پیش‌بینی نماینده مردم ملایر در خانه ملت: ایجاد رابطه دوستانه و توافق ایران با دولت آمریکا، محال و امری غیری ممکن است و امیدی به بهبود وضعیت موجود نداریم.
08/18/1393 - 13:13
اشتراک در عمان