نمایش 1 - 2 از 2
عصبانیت خوشحالی ما از بین می برد زیرا عصبانیت و خوشحالی متضاد همدیگر هستند.همچنین عصبانیت به معنای شکست در کاری است که در صورت عدم عصبانیت میتوان موفقیتی در پی داشت.
03/20/1398 - 10:17
یک متخصص مغز و اعصاب گفت: به صورت علمی و کتابی ثابت نشده که عصبانیت به طور مستقیم بر ایجاد بیماری ام . اس نقش دارد، اما عصبانیت موجب تشدید علائم در این بیماران می‌شود.
02/25/1394 - 11:42
اشتراک در عصابانیت