نمایش 1 - 3 از 3
استاندار همدان گفت:‌ اساسنامه مرکز تربیت دینی کودک در همدان تنظیم شود.
09/09/1398 - 16:18
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه بررسی مسائل در شورای فرهنگ عمومی بصورت تخصصی و جزئی باشد، گفت:در شورای فرهنگ عمومی باید دستگا‌ها را موظف کرد برای طرح‌های اقتصادی استان پیوست فرهنگی بگیرند.
04/24/1398 - 08:25
شورای فرهنگ عمومی در همدان تشکیل می شود در نشست هيأت امناي مركز مطالعات و پژوهش هاي شورای شهر؛ رييس مركز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر همدان از تصويب تشكيل شوراي فرهنگ عمومي در مركز خبر داد.
08/15/1393 - 13:21
اشتراک در شورای فرهنگ عمومی