نمایش 1 - 1 از 1
مداحی زیبای شهید محمدزاده از شهدای لشکر 32 انصارالحسین(ع) همدان/ آخرین صدا پیش از شهادت یکی از شهدای لشکر 32 انصارالحسین(ع) همدان شهید امیر مسعود محمد زاده یکی از شهدای مفقود الجسد لشکر 32 انصارالحسین(ع) همدان است که پیش از شهادت، مداحی زیبایی را از خود به یادگار گذاشته است.
05/11/1394 - 15:31
اشتراک در شهیدمسعودمحمدزاده