نمایش 1 - 2 از 2
مدیر سابق CIA: من فکر نمی‌کنم اعتقاد به این‌که ایران می‌خواهد یک امپراتوری شیعه تشکیل دهد، اعتقاد صحیحی باشد. این کشور می‌خواهد نفوذ زیادی در منطقه داشته باشد، اما این به معنای ابعاد نظامی نیست.
05/10/1394 - 05:59
رئیس جمهور باید در عمل ولایی باشد نه پشت تریبون مدیرمسئول روزنامه جوان عنوان کرد: سئوال و جواب‌های بیان شده نشان از آن است که موسوی «همانند یک ضد انقلابی» عمل کرده است.
08/22/1393 - 22:30
اشتراک در سیا