نمایش 1 - 1 از 1
بــدحجـــابی ســلاح بــی شــرمــانــه دشمــن است ترویج بی بند و باری و زندگی مادی و جنسی عواملی هستند که پخش آنها ازطریق برنامه های تلویزیونی ماهواره ای می تواند نقش بسیار تعیین کننده در حکومت ایران داشته باشد.
09/03/1393 - 15:12
اشتراک در سلاح